Disclaimer & Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten gemaakt door Foto Lisa zijn de voorwaarden van de fotografen federatie van toepassing, lees ze hier: Algemene voorwaarden FotografenFederatie 2011.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, zonder schriftelijke toestemming van Foto Lisa is het niet toegestaan het beeldmateriaal op enigerlei wijze te verspreiden aan derden. Het auteursrecht berust te allen tijde bij Foto Lisa, tenzij anders overeengekomen. Zie je een foto die je graag wilt gebruiken? Neem dan contact met me op over de mogelijkheden!

Foto Lisa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (ongeoorloofd) gebruik van foto’s door derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of van andere media.

Lees hier de tien geboden over het auteursrecht, samengesteld door de Fotografen Federatie: Auteursrecht.

Alle foto’s gemaakt door Foto Lisa mogen worden gebruikt op www.fotolisa.nl voor in het digitale portfolio. Kom je een foto tegen die ik voor je heb gemaakt, maar die je liever niet online wilt? Neem dan gerust contact met me op.

(Prijs)wijzigingen voorbehouden.

Foto Lisa, Leeuwarden 2015